Rådets arbejde

Her kan du læse om Udsatterådets arbejde

Udsatterådet kan diskutere alle kommunale indsatser, som har indflydelse på hverdagen for Københavns udsatte borgere inden for områderne alkoholmisbrug, stofmisbrug, prostitution, hjemløshed og vold i nære relationer.

Rådet kan af egen drift eller efter anmodning tage spørgsmål, der vedrører målgrupperne, op til diskussion og overvejelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager, selvom enkeltsager kan danne grundlag for rådets behandling af mere overordnede spørgsmål. Derudover kan de politiske udvalg i Københavns Kommune høre Udsatterådet omkring initiativer, der er direkte rettet mod byens udsatte grupper, eller hvor Udsatterådets vurdering i øvrigt anses for at være relevant.

Udsatterådet mødes cirka fire gange årligt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.