Om Udsatterådet

Her kan du læse om formålet med Udsatterådet, rådets holdninger samt hvilke organisationer og medlemmer rådet består af

Rådets formål

I Udsatterådet mødes fagpersoner og repræsentanter fra kommunens udsatte grupper for at drøfte initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i København. Rådet skal sikre, at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til.

Københavns Kommune fik sit første Udsatteråd i 2010. Formålet med Udsatterådet er at give medindflydelse til Københavns udsatte borgere og de organisationer, der forsøger at skabe bedre vilkår for byens udsatte grupper. Rådet skal fungere som en erfarings- og vidensressource for både politikere og embedsmænd i Københavns Kommune og i sidste ende være med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.