Henvendelser fra Udsatterådet til politikere

Udsatterådets henvendelser til diverse politikere

Udsatterådet arbejder aktivt på at forbedre kommunikation og samarbejde med byens politiske niveau. Et led heri er, at Udsatterådet gør opmærksom på sig selv og sine synspunkter via breve og venlige opfordringer til politikere og borgmestre, om at sætte særlige problematikker på den lokalpolitiske dagsorden. Rådet håber, at dette på sigt vil betyde en øget dialog mellem Rådet og politikerne, såvel som – naturligvis – et større fokus på byens udsatte borgere. 

Nedenfor kan du se Udsatterådets henvendelser til politikere: