Nyheder og aktiviteter

København har mål om at være i front på klima, bæredygtighed og cykelmiljø. Hvorfor ikke stile mod førstepladsen i social ansvarlighed?
Den 2. juli rettede Udsatterådet henvendelse til socialborgmester Mia Nyegaard om udsatte grønlændere, og nu har Mia Nyegaard svaret
Rådet har rettet henvendelse til socialborgmester Mia Nyegaard om udsatte grønlændere i København
Kommuneplansstrategien for 2018 er sendt i høring hos Udsatterådet, og nedenfor kan du læse rådets bemærkninger
Rådet fremlægger viden, tal og fakta om socialt udsattes situation i Danmark og kommer med forslag til forbedringer af indsatsen
Københavns Kommune har nedsat en taskforce om førtidspension og fleksjob i kommunen, og den har Udsatterådet kommenteret på
Nu er Udsatterådets årsberetning for 2017 udkommet
Den 2. oktober inviterede Københavns Kommunes Udsatteråd til valgdebat i anledning af kommunalvalget 2017.
Det var overskriften på den retssikkerhedskonference som Udsatterådet torsdag d.18 maj deltog i.
Regeringen foreslår at sløjfe særtilskuddet på 58 mio. kr. til Københavns Kommune og lade byens mest udsatte borgere i stikken.
Udsatterådet er bekymrede for udviklingen af udsatte grønlændere i København og kontakter derfor Socialforvaltningen
Udsatte borgere skal vejledes i deres rettigheder og muligheder for at få hjælp

Sider