Hvordan bliver socialt udsattes retssikkerhed styrket?

30.05.2017
Det var overskriften på den retssikkerhedskonference som Udsatterådet torsdag d.18 maj deltog i.

Rådet for Socialt udsatte var værter på konferencen, hvor gæstelisten var fyldt med organisationer og ildsjæle, der alle arbejder med og for udsatte borgere i København. Rådet for Socialt udsatte ønskede med dagen at samle kræfterne for at styrke retssikkerheden for udsatte københavnere.

Dagen bød på fire temadrøftelser på baggrund af inspirationsoplæg. Udsatterådets formand Peter Juul var blandt en af oplægsholderne. Under temaet ’Det kommunale skøn – ingen grænser?’ fortalte Peter om problemet ved det kommunale skøn, der over en senere årrække har gjort det svært for borgerne at kende deres rettigheder. Oplægget lagde op til debat om især beskæftigelsesområdet, hvor kommunerne vurderer vidt forskelligt.

Ud over vores egen formand, var der også oplæg fra Marie-Louise Johannesen fra Den Sociale Retshjælp, der fortalte om når myndighederne ikke overholder loven, René Nielsen fra SAND, De hjemløses Landsorganisation, der fortalte om den indviklede lovgivning og hvordan de griber den an i SAND, og fra Anette Faye Jacobsen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, der fortalte om forskning i forbindelse med borgerens oplevelse af sagsbehandlingen.

Konferencen bød på debatter både i mindre grupper og i plenum blandt de mange fremmødte. Og det var da også en klar holdning fra mange, at borgeren skulle endnu mere i centrum, og at information omkring sagsbehandlingen og afgørelser ofte manglede for den enkelte borger.

Deltagelsen i konferencen har bekræftet Københavns Kommunes Udsatteråd i, at der er behov for at organisationer og råd er fortalere for at også udsatte borgere får overholdt deres retssikkerhed. Det vil derfor være et centralt fokus i Rådets arbejde resten af året. 

Tilføj kommentar