Socialborgmester Mia Nyegaard svarer på Udsatterådets henvendelse om udsatte grønlændere

08.08.2018
Den 2. juli rettede Udsatterådet henvendelse til socialborgmester Mia Nyegaard om udsatte grønlændere, og nu har Mia Nyegaard svaret

Udsatterådet gjorde i juli socialborgmesteren opmærksom på, at der er et behov for, at Københavns Kommune opdaterer den kvantitative viden om udsatte grønlændere i København, da tidligere opgørelser er forældede og unøjagtige. En reel viden om problemets omfang er en forudsætning for en målrettet indsats samt erkendelse af, hvilken kapacitet der skal være til rådighed for at kunne rumme målgruppen. Udsatterådet opfordrede i henvendelsen Københavns Kommune til at indsamle opdateret data vedrørende udsatte grønlændere i København og på baggrund af dette lave målrettede tilbud, så grønlænderne får samme adgang til hjælp som etnisk danske borgere.

Nu har socialborgmester Mia Nyegaard svaret på henvendelsen, og du kan læse svaret ved at klikke her

Du kan klikke her for at læse Udsatterådets henvendelse