Udsatterådet henvender sig til socialborgmesteren om udsatte grønlændere

02.07.2018
Rådet har rettet henvendelse til socialborgmester Mia Nyegaard om udsatte grønlændere i København

Udsatterådet gør socialborgmesteren opmærksom på, at der er et behov for, at Københavns Kommune opdaterer den kvantitative viden om udsatte grønlændere i København, da tidligere opgørelser er forældede og unøjagtige. En reel viden om problemets omfang er en forudsætning for en målrettet indsats samt erkendelse af, hvilken kapacitet der skal være til rådighed for at kunne rumme målgruppen. Udsatterådet opfordrer i henvendelsen Københavns Kommune til at indsamle opdateret data vedrørende udsatte grønlændere i København og på baggrund af dette lave målrettede tilbud, så grønlænderne får samme adgang til hjælp som etnisk danske borgere.

 

Læs hele Udsatterådets henvendelse om udsatte grønlændere ved at klikke her