Nyheder

Kom til valgdebat d. 2. oktober kl. 19.00-21.30

Hvordan hjælper vi bedst udsatte mennesker i Københavns Kommune? Giv din mening til kende og mød et panel bestående af spidskandidater og politikere fra opstillede partier, der diskuterer udsathed i København. 

Læs nyheden her  

 

Hvordan bliver socialt udsattes retssikkerhed styrket?

Det var overskriften på den retssikkerhedskonference som Udsatterådet torsdag d.18 maj 2017 deltog i. 

Læs hele artiklen her

 

Udsatterådets mødeplan 2017

Klik her for at se hvornår Udsatterådet mødes i hele 2017

 

Regeringen foreslår at sløjfe særtilskuddet på 58 mio. kr. til Københavns Kommune og lade byens mest udsatte borgere i stikken. Udsatterådet er mildest talt bekymrede, og har kontaktet satspuljeordførerne med opfordring til, at de ikke bakker op om forslaget

Se nærmere her

Udsatterådet er bekymrede for udviklingen af udsatte grønlændere i København

Læs Udsatterådets brev til Socialforvaltningen om udsatte grønlændere i København

Ombudsmanden fastslår nu det, Udsatterådet i Københavns Kommune har efterspurgt i årevis!

Udsatte borgere skal vejledes i deres rettigheder og muligheder for at få hjælp

Udsatte borgere skal vejledes i deres rettigheder og muligheder for at få hjælp – og den enkelte sagsbehandler skal aldrig sige farvel til en borger, før der hersker fuld sikkerhed om, at borgeren har forstået sine rettigheder – og hvad borgerens næste skridt (i systemet) skal være.

Læs om ombudsmandens udtalelse her.

Udsatterådets årsberetning 2014

Klik her for at se Udsatterådets årsberetning for 2014.

Socialforvaltningens omstilling til buprenorhphinbehandling af stofbrugere – Udsatterådet er bekymrede!

Udsatterådet i Københavns Kommune har fulgt debatten om omstilling til buprenorphinbehandling af stofbrugere i Københavns Kommune tæt.

I debatten – og i særdeleshed handleplanen for omstillingen – ser Udsatterådet forskellige problemstillinger. Bl.a. er Udsatterådet ikke enig i Københavns Kommunes tolkning af Sundhedsstyrelsens anvisninger vedr. buprenorphinbehandlingen. Her mener Københavns Kommune, at der er tale om et krav fra Sundhedsstyrelsen om, at 50 % af brugere i stofbehandling skal have behandling med buprenorphin. Det mener Udsatterådet ikke. Derudover finder Udsatterådet tonen i forvaltningens indstillinger til politikerne om omstillingen meget stigmatiserende og misvisende. Udsatterådet har på baggrund af sine bekymringer afholdt møde med Københavns Kommunes Socialforvaltning om sagen. Læs referatet af mødet her, samt det brev, som Udsatterådet sendte til Socialudvalget forud for deres drøftelse af sagen. 

Klik her for at se brevet til Socialudvalget fra Udsatterådet i Københavns Kommune vedr brug af buprenorphin-behandling.

Klik her for at se referatet af dialog med Socialforvaltningen vedr buprenorphin-behandling på det ordinære udsatterådsmøde.

Budget 2015 - det fik det sociale område

Klik her for at se budgettet for 2015

 

Udsatterådet

Københavns Kommune fik sit første Udsatteråd i 2010. Udsatterådet har til opgave at give medindflydelse til Københavns udsatte borgere og de organisationer, der forsøger at skabe bedre vilkår for byens udsatte grupper, samt at sikre at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til.

Rådet består af fagpersoner og repræsentanter fra kommunens udsatte borgere, som sammen drøfter og kvalificerer initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i København.

Samtidig fungerer Udsatterådet som erfarings- og vidensressource for både politikere og embedsmænd i Københavns Kommune, og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet i København.